PRAKTISCHE INFO
Contacteer ons

OPENINGSUREN

Kantoren:
Elke werkdag van 7.55u tot 16.25u

Magazijn:
Elke werkdag van 8.00u tot 16.00u

VERLOFDAGEN 2024

1 april, 1 mei, 9 -10 mei, 20 mei, 22-26 juli, 15-16 augustus, 1 november, 11 november, 25 – 31 decemberFAQ


Wat is een maatwerkbedrijf?

Maatwerkbedrijven, de vroegere beschutte werkplaatsen, stellen mensen tewerk die moeilijker toegang vinden tot de reguliere arbeidsmarkt. Door het werkproces op te splitsen in verschillende stappen en een nauwe begeleiding door professionele begeleiding te voorzien, zorgen we ervoor dat iedereen, naargelang de eigen mogelijkheden, een bijdrage kan leveren aan het eindproduct. We gaan dus uit van de mogelijkheden van onze werknemers, in plaats van hun beperkingen. Hierdoor kunnen wij een kwaliteitsvol eindproduct afleveren.


Welk werk kunnen we toevertrouwen aan een maatwerkbedrijf?

Bij Werkhuizen MIN kunnen we rekenen op een zeer flexibele ploeg medewerkers met elk hun eigen talenten. We gaan geen enkele opdracht uit de weg en bekijken elke vraag voor opdracht. Samen gaan we op zoek naar de meest geschikte oplossing voor uw probleem.

Doorheen onze 60-jarige geschiedenis hebben we ons echter weten te specialiseren in opdrachten die te maken hebben met verpakkingswerk, verzendingswerk, textiel, werk op locatie en de montage/samenstelling van allerhande zaken. Manueel, repetitief werk vormt steeds de basis, maar voor de verpakkingsopdrachten kunnen we ook een beroep doen op o.a. een skin- en krimpmachine. Let wel, deze lijst is dus niet limitatief. U kan bij ons terecht voor kleine of grote, eenmalige of structurele opdrachten.


Is een maatwerkbedrijf goedkoper? 

Een maatwerkbedrijf moet, net als elk ander bedrijf, rendabel zijn. Dat wil ook zeggen dat we in sommige gevallen goedkoper zijn, in andere gevallen niet. Maatwerkbedrijven werken met personen met een arbeidsbeperking, waarvoor de overheid een toelage toekent op basis van het geschatte productiviteitsverlies van die persoon. De knowhow van een maatwerkbedrijf bestaat erin om via allerlei technieken, processen, instructies en opsplitsing in deeltaken de persoon zo in te zetten, dat zijn beperking niet of minder stoort. Finaal moeten dus ook maatwerkbedrijven een perfecte kwaliteit kunnen bieden aan een correcte, maar vaak scherpe prijs.

 

Levert een maatwerkbedrijf wel goede kwaliteit? 

Een maatwerkbedrijf moet, net als elk ander bedrijf, kwaliteitsvolle (eind)producten kunnen afleveren. Die kwaliteitseisen zijn dus ook bij ons van toepassing. We zijn trots dat we in 2023 met vlag en wimpel opnieuw ons Qfor WSE-kwaliteitscertificaat hebben behaald!

 

 

Kan iedereen aan de slag bij een maatwerkbedrijf? 

Om als doelgroepmedewerker aan de slag te gaan bij een maatwerkbedrijf moet je over een erkenning beschikken voor aangepast werk bij een maatwerkbedrijf. VDAB of GTB* kunnen jou met die erkenning verder helpen. Je kan ook steeds bij de lokale Werkwinkel terecht voor meer info over de voorwaarden om in een maatwerkbedrijf te kunnen werken.

*GTB: Gespecialiseerd Team Bemiddeling