PRAKTISCHE INFO
Contacteer ons

OPENINGSUREN

Kantoren:
Elke werkdag van 7.55u tot 16.25u

Magazijn:
Elke werkdag van 8.00u tot 16.00u

VERLOFDAGEN 2024

1 april, 1 mei, 9 -10 mei, 20 mei, 22-26 juli, 15-16 augustus, 1 november, 11 november, 25 – 31 decemberONZE WAARDEN

Werkhuizen MIN vzw werkt vanuit de diepe overtuiging dat alle mensen gelijkwaardig zijn en gelijke kansen verdienen.  We maken (en verdragen) geen onderscheid tussen mensen, ongeacht hun beperkingen, afkomst, politieke, filosofische of religieuze overtuiging, seksuele identiteit of voorkeur.  

Werkhuizen MIN hecht heel veel belang aan persoonlijke groei en ontplooiing als basis voor een duurzaam personeels- en commercieel beleid:

  • We bieden kwalitatieve professionele ondersteuning aan de werknemers, maar stellen ook hoge kwaliteitsnormen voor de uitvoering van de opdrachten.
  • We spelen flexibel in op de noden van de werknemers, maar ook van de opdrachtgevers.
  • In onze aanpak zoeken we steeds het evenwicht tussen het sociale en het economische, wat een permanente uitdaging is onze werking.
  • We evalueren kritisch maar constructief onze medewerkers en onze eigen werking, we waarderen wat goed is en we sturen bij waar dat wenselijk is.
  • We werken actief aan een sfeer van openheid. We stimuleren éénieder om samen Werkhuizen MIN te maken tot een ‘bijzondere’ werkplaats, als ankerplaats in onze maatschappij voor zowel onze doelgroepmedewerkers als onze klanten.
  •                                   

We streven naar fierheid bij elke werknemer: als werknemer, als collega, als mens.