PRAKTISCHE INFO
Contacteer ons

OPENINGSUREN

Kantoren:
Elke werkdag van 7.55u tot 16.25u

Magazijn:
Elke werkdag van 8.00u tot 16.00u

VERLOFDAGEN 2024

1 april, 1 mei, 9 -10 mei, 20 mei, 22-26 juli, 15-16 augustus, 1 november, 11 november, 25 – 31 decemberOVER ONS

Missie & Visie

Werkhuizen MIN, ‘de Min’ is een verhaal dat al bijna 65 jaar meegaat. Een sterk verhaal dus, aangepast aan de tijdsgeest. De basis van het verhaal is altijd overeind gebleven: mensen met een beperking tewerkstellen. Eigenwaarde geven, voortgaan op de talenten van elk individu, unieke talenten die ieder individueel heeft.

Dat vertalen we vandaag in een geactualiseerde missie en visie:

Werkhuizen MIN stelt mensen met een persoonlijke of maatschappelijke afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam te werk, als basis voor talentontwikkeling en inclusie.

Onze samenleving verandert van dag tot dag. Dat zorgt voor onzekerheid bij veel mensen. Het leven wordt complexer en de verwachtingen worden steeds uitdagender. Digitalisering maakt het leven eenvoudiger, maar voor sommige mensen net moeilijker. De opeenvolgende crisissen zorgen voor bijkomende druk, zowel sociaal als financieel. Iedereen wordt hiermee geconfronteerd. 

Onze doelgroep zijn mensen die meestal al minder sterk in hun schoenen en in de samenleving staan. Die het financieel niet breed hebben, of die sociaal, psychologisch, mentaal of intellectueel moeite hebben om mee te kunnen. Vaak is het een combinatie van verschillende factoren. Als maatwerkbedrijf willen wij onze doelgroepmedewerkers helpen om sterker te staan om zo de onzekerheden van vandaag en morgen beter aan te kunnen. Het instrument dat we daarvoor gebruiken is in de eerste plaats volwaardig betaald werk op maat. 

Iedereen heeft recht op volwaardig werk, ook mensen met een beperking of een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Inclusie is voor ons geen modewoord, maar een werkwoord. Het werk dat wij aanbieden moet aangepast zijn aan de persoon met zijn of haar mogelijkheden. We houden rekening met beperkingen maar we vertrekken van de talenten die iedereen op zich heeft. De nadruk ligt op dat talent, de beperking nemen we erbij - daarvoor worden we gesubsidieerd. We proberen die talenten maximaal tot hun recht te laten komen en te waarderen, vanuit een sterke overtuiging dat inclusie de norm moet zijn in onze superdiverse wereld. Door onze doelgroep­medewerkers kansen te geven om te groeien, geven we ze ook mogelijkheden om door te groeien. In de eerste plaats inhoudelijk en intern qua uit te voeren opdrachten; in het beste geval door ze te laten doorstromen naar het reguliere economische circuit.

Maatwerk organiseren we binnen een bedrijfsmatige exploitatie. We zijn immers een maatwerk-bedrijf en daar hoort een volwaardig bedrijfsmanagement bij. We hanteren een hedendaagse bedrijfsvoering, die erop gericht is om voor onze klanten een betrouwbare partner te zijn. We willen sterk zijn in service en kwaliteit, met aandacht voor de noden van de opdrachtgever. Onze economische functie is een belangrijke voorwaarde om onze sociale opdracht blijvend en met respect voor de eigenheid van onze maatwerkers te kunnen vervullen.  Daarom moeten we zorgen voor voldoende werk met afwisseling en leggen we de nadruk op de geleverde kwaliteit.  Dat garandeert ons jobs en dat is wat we nodig hebben. Daar waar machines en technologie kunnen ingeschakeld worden om het werk gemakkelijker, aangenamer, veiliger en misschien nauwkeuriger te maken, doen we dat.  Maar machines vervangen onze werknemers niet.  Machines zijn een hulpmiddel. 

Als maatwerkbedrijf moet Werkhuizen MIN geen grote winsten maken maar moeten we wel financieel gezond zijn. Onze bedrijfswinsten zetten we bij voorkeur in om de werkomstandigheden en voorwaarden voor de doelgroepwerknemers te verbeteren, om te investeren in werkgelegenheid en nieuwe opdrachten, en in de opbouw van financiële reserves. De MIN heeft geen aandeelhouders, waardoor alle financiële winsten binnen de organisatie blijven.

Werkhuizen MIN engageert zich om duurzame maatschappelijke winsten te realiseren. Die doelstelling kaderen we binnen de 17 SDG’s of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Naast het sociale aspect van onze werking, willen we bewust deel uitmaken van de ecologische transitie. Op ons niveau, op maat van onze medewerkers en klanten, maar met een open geest. Daarom gaan we actief op zoek naar mogelijkheden om onze ecologische voetafdruk, die van onze medewerkers èn die van onze klanten/opdrachtgevers zo klein mogelijk te houden, vanuit de overtuiging dat elke stap telt. We bakenen ons actieterrein af tot de (ruime) omgeving van Antwerpen, voeren een stimulerend mobiliteitsbeleid en zetten in op lokale partnerships en circulariteit. 

De MIN streeft naar een evenwichtige verhouding van economische, ecologische en sociale aspecten in heel haar werking. Onze opdracht als maatwerk­bedrijf gaat ook verder dan het verschaffen van werk alleen.  Onze specifieke doelgroep en onze inclusieve visie vragen precies om een ruimere benadering, vertrekkend vanuit de eigen context van ieder persoon. Het gaat over werken, maar ook over wonen, leefomgeving, welzijn, ontspanning, taal en cultuur. We stimuleren onze doelgroep om mee te doen aan sportieve, culturele of andere activiteiten buiten de werkplaats en om in te zetten gezondheid en duurzaamheid. Ook daarin willen we hen ondersteunen om te kunnen groeien, om sterker te staan in het dagelijks leven. Om fier te zijn op wie ze zijn en wat ze doen, als waardevolle mensen. Dat is ook de boodschap van onze letterstroom aan onze gevel: niemandnergensnietsiemandergensiets.

Wij zijn ervan overtuigd dat wij als Werkhuizen MIN vzw met onze specifieke doelgroep opdrachten kunnen uitvoeren waarvoor geen plaats is in het reguliere economische circuit. Wij kunnen wat anderen niet kunnen of niet willen doen en wat toch moet gebeuren. Wij doen wat niet door machines kan gedaan worden of kan worden geautomatiseerd. Wij zijn sterk in mens-en-werk. Wij leveren werken en diensten op maat. En daar zijn wij fier op.